Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry


Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys esittäytymässä Porissa SAMK 9.10.2019
Kuntoutuksen ohjaaja AMK opiskelijat ja opettajat, yhteistyössä Tehy
kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri ja järjestöasiantuntija Riitta-Liisa Marjamäki

Vastaava päivä on järjestetty Jyväskylässä 11.9.2019 JAMK:ssa


Hallituksen kokous lauantaina 9.11.2019 Tampereella
Yhteydenotot hallitus@suomenkuntoutusohjaajienyhdistys.fi jos ajankohtaisia asioita käsiteltäväksi. 


THL Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen asiantuntijaryhmän työpaja 13.11.2019

Suositus on tulossa avoimelle lausuntokierrokselle. 


Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys mukana Tehyn järjestämillä kuntoutusalan opintopäivillä 15.-16.11.2019 Helsingissä


Kuntaliitto NIKO työryhmän kokous tulossa 9.12.2019

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden kirjaamisen asialla NIKO työryhmän kokouksessa yhdistyksen edustajina Raakkel Vaaraniemi ja Jaana Ylitalo. 

Kuntoutusohjausnimikkeistön päivitystyö etenee. Työryhmät toimivat Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä. Uutena mukana Turku.Kuntoutusohjausnimikkeistölle tehty sovellusohje löytyy kotisivuilta otsikon Nimikkeistön valtakunnallinen käyttö alta. Käy tutustumassa ja ota käyttöön. 

Yhdistyksen edustus on käynyt tapaamassa kuntoutuksen ohjaaja AMK opiskelijoita Jyväskylässä syyskuussa ja Porissa lokakuussa. Yhteistyötä kehitetään.
Yhdistys tukee kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelmasta (AMK) valmistuvia opiskelijoita tutkimuspyyntöjen välittäjänä.
Koulut ja opiskelijat voivat lähettää lyhyen kuvauksen opinnäytetyöstään sekä omat yhteystietonsa, jotka voidaan liittää esimerkiksi jäsenkirjeeseen. Opiskelijat voivat tiedustella jäsenistöltä halukkuutta osallistua opinnäytetöiden kyselyihin ja haastatteluihin.
Kuntoutuksen ohjaaja AMK laillistettu ammattinimike

14.12.2017 on juhlapäivä! Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen puolesta onnittelut kaikille kuntoutuksen ohjaajille, hieno asia kuntoutusohjaukselle!


Uutinen STM:n sivuilla http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntoutuksen-ohjaajista-laillistettavia-ammattihenkiloita-lahihoitajien-rekisterointia-helpotetaan

Valviran ohjeet laillistamisen hakemiseen http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/kuntoutuksen-ohjaajan-hakemusohjeet

Kiitos kaikille meille ja teille, jotka olette asian äärellä työtä tehneet.

Iso kiitos yhteistyöstä Tehyn kanssa ja erityisesti kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri viime metrien ponnisteluista ja selvitysten laatimisesta tärkeän asian puolesta. Onneksi välimatkat ovat lyhyitä soitellen ja viesteillen ja vuorokauden tunnit pitkiä silloin, kun täytyy saada isoja asioita aikaan nopealla aikataululla. Yhteistyössä on voimaa!Kuntoutusohjausnimikkeistölle tehty sovellusohje viimeistelty kotisivuille 31.10.2017 Löytyy otsikon Nimikkeistön valtakunnallinen käyttö alta. Käy tutustumassa ja ota käyttöön. 

pvm. 24.10.2017 TIEDOTE

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksestä Tehyn ammatillinen jaosto

Tehy ja Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan yhdistyksestä tulee Tehyn ammatillinen jaosto.

- On hienoa, että kuntoutusala vahvistuu Tehyssä. Tehyssä on kuntoutusohjaajien lisäksi muitakin kuntoutuksen ammattilaisia kuten fysioterapeutteja, jalkaterapeutteja sekä toimintaterapeutteja, sanoo Tehyn järjestöjohtaja Tanu Heikkinen.

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo iloitsee lisääntyvästä yhteistyöstä kuntoutusalan ammattilaisten kesken. Tehyn kanssa tehtävä yhteistyö edistää kuntoutusohjauksen valtakunnallista näkyvyyttä ja yhtenäistää jäsenten edunvalvontaa.

Tehyn yhteydessä toimivien ammatillisten jaostojen tarkoituksena on koota saman koulutuksen, ammattiryhmän tai työnkuvan yhdistämiä jäseniä. Tehy ja sen jaostot järjestävät mm. koulutusta, opintopäiviä ja verkostoitumistilaisuuksia sekä edistävät jäsentensä ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa. Jaostoja on nyt Tehyssä kaikkiaan seitsemän.

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun asiantuntijat toimivat yhdyshenkilöinä monin eri nimikkein kuntoutuksen eri sektoreilla, kuten TE-hallinnon, Kelan ja vakuutusyhtiöiden järjestämissä kuntoutuspalveluissa, erikoissairaanhoidossa, kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa, järjestöissä, erilaisissa projekti- ja kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Suomen kuntoutusohjaajien kotisivu:
http://www.suomenkuntoutusohjaajienyhdistys.fi/

Lisätietoa Tehyn ammatillisista jaoistoista:
https://www.tehy.fi/fi/tehy/keita-varten

Lisätietoja:

Tehyn järjestöjohtaja Tanu Heikkinen, gsm 040 734 5354
Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo, gsm 040 6756626

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA 


Kuntoutuksen ohjaajat lisätään ammattihenkilölakiin

Sosiaali- ja terveysministeriö 5.10.2017 13.43
Tiedote 133/2017

Hallitus esittää täydennyksiä ammattihenkilölakiin. Jatkossa kuntoutuksen ohjaajat (AMK) sisällytettäisiin lakiin laillistettavina ammattihenkilöinä samalla tavoin kuin AMK-tutkinnon suorittaneet sosionomit ja geronomit.Lisäksi tehtäisiin muutoksia lähihoitajien kaksoisrekisteröintiin.

Ammattihenkilölain voimaantulon (1.3.2016) jälkeen lähihoitajat ovat voineet työtehtäviensä perusteella valita, hakevat he nimikesuojausta terveydenhuollon vai sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Lähihoitajien kaksoisrekisteröinti on asettanut lähihoitajat eriarvoiseen asemaan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Jatkossa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsisi automaattisesti lähihoitajan nimikesuojauksen sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin niille lähihoitajille, jotka ovat olleet terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä 1.3.2016 mennessä. Valvira tekisi merkinnän maksutta ilman erillistä hakemusta.

Valvira myös palauttaisi 40 euron suuruisen rekisteröitymismaksun niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusteriin 1.3.2016 tai sitä ennen. Muiden lähihoitajien osalta rekisteröintimaksua ei palauteta.

Voimassa olevassa laissa säädettyä siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi 30.6.2018 asti. Näin kuntoutuksen ohjaajilla olisi riittävästi aikaa hakea ammatinharjoittamisoikeutta Valviralta. Siirtymäajan jatkamisella varmistettaisiin, että myös muiden sosiaalihuollon nimikesuojausta ja sosiaalihuollon laillistusta hakevien henkilöiden oikeudet turvataan hakemusten käsittelyn mahdollisissa viivästystilanteissa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Riitta Burrell, p. 0295 163 588


Muokattu 09.10.2019 10:24
SKOY 2019 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009