Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry

Paloranta Maisa
Yhdistys
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutusohjauksen, -suunnittelun ja
kuntoutuksen alalla asiantuntijana työskentelevät henkilöt. Opiskelijajäseneksi
voidaan hyväksyä kuntoutuksen ohjaaja AMK / YAMK opiskelijat.


Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa koulutuspäivän yhteydessä. Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
ja hallitukseen viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsentiedotteita lähetetään sähköpostitse kokousten yhteydessä ja tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista tiedottaminen lyhyemmillä viesteillä.

Muokattu 21.03.2020 15:58
SKOY 2020 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009