Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry

Paloranta Maisa

Yhdistys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki julkisella ja yksityisellä sektorilla kuntoutusohjaustyötä tekevät henkilöt sekä kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -opiskelijat ja ammattitutkinnon suorittaneet. Jäsenistössä on myös kuntoutusohjaustyöstä eläkkeelle jääneitä arvokkaan tietotaito -kokemuksen omaavia kuntoutuksen ammattilaisia.

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa koulutuspäivän yhteydessä. Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitukseen viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsentiedotteita lähetetään sähköpostitse kokousten yhteydessä ja tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista tiedottaminen lyhyemmillä viesteillä.
Muokattu 05.11.2018 20:55
SKOY 2018 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009