SUOMEN KUNTOUTUSOHJAAJIEN YHDISTYS RY


Päivitetään, kun vuosikouksen pöytäkirja on käynyt allekirjoitus kierroksen

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen tavoitteena on toimia jäseniensä yhdyssiteenä ja ammattitaidon ja -tiedon kehittäjänä koulutusten järjestämisen ja tiedottamisen kautta. Yhdistyksen hallitus osallistuu yhteistyössä jäsenien sekä muiden tahojen ja toimijoiden kanssa kuntoutuksen ohjauksen ja kuntoutuksen kehittämiseen. Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida kuntoutuksen parissa työskenteleviä ja opiskelijoita mukaan yhdistykseen.


TAVOITTEET

- ydintavoitteena on tehdä kuntoutusohjausta tunnetuksi

- vahvistaa kuntoutusohjaajien yhteenkuuluvaisuutta

- aktivoida jäseniä osallistumaan yhdistystoimintaan

- järjestää koulutusta kuntoutuksen ammattilaisille

- tiedottaa kuntoutusohjaukseen liittyvistä asioista ja kuntoutusalan koulutuksista


AVAINTOIMINNOT TOIMINTAVUODELLE 2018

- SOTE uudistuksessa tarvitaan kuntoutusosaajien monialaista ammatillista osaamista

- aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen uudistuvan SOTE -kentän palveluiden suunnittelussa ja päätöksenteossa

- yhteistyö kuntoutuksen ohjaaja -koulutuksen kanssa

- yhteistyön vahvistaminen kuntoutuksen eri sektoreiden ja toimijoiden kanssa

- olla vaikuttamassa Kuntoutusohjausnimikkeistön käytön ja rakenteisen kirjaamisen kehittämisessä

o yhdistyksen edustuksen mukana olo NIKO -työryhmässä

o kirjaamisohjeen päivittämisessä mukana olo


HALLITUSTOIMINTA

- hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa, osa kokouksista voidaan toteuttaa myös verkkokokouksena

- hallitus jakaa sisällään erilaisia vastuualueita, eri tehtävistä

- löytää ja vahvistaa toimintamalleja Tehyn ammatillisena jaoksena

- hallituksen jäsenet edustavat yhdistystä ja kuntoutusohjausta ministeriössä ja kuntoutuksen kehittämisverkostoissa, järjestöissä ja liitoissa


TIEDOTUSTOIMINTA

- tiedottaa yhdistyksen toiminnasta valtakunnallisesti ja alueellisesti

- tiedottaa kuntoutusohjaustyön sisällöstä ja ajankohtaisista asioista

- tiedottaa opiskelijoille kuntoutusohjauksesta ja yhdistyksen toiminnasta

- tiedottaa kuntoutuksen ohjaaja -koulutuksesta kotisivujen välityksellä

- ylläpitää kuntoutuksen ja kuntoutusohjauksen näkyvyyttä sosiaalisen median avulla

- julkaista neljä jäsentiedotetta toimintavuoden aikana


VARAINHANKINTA

- koulutuspäivien järjestäminen

- jäsenmaksujen kerääminen

- Tehy palautukset yhteisistä jäsenistä (SKOY ja Tehy jäsenyys)

- mainostuloja jäsenistölle lähetettävistä yhteistyökumppaneiden tiedotteista

- myydä yhdistyksen korusarjaa, pinssejä, avainnauhoja ja pieniä kuntoutuskukkasia


Muokattu 03.06.2019 21:47
SKOY 2019 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009