Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry
OLEMME UUDISTANEET YHDISTYKSEN KOTISIVUT, osoite 12.5.2020 lähtien

www.kuntoutusohjaajat.fi

Yhdistys on kutsuttu Kelan kuntoutusfoorumiin.
Koronavirustilanteen takia keväälle sovitut työkokoukset on jouduttu siirtämään.

Yhdistys on ollut mukana lausumassa yhteistyössä Tehyn lausunnoissa mm.
- THL Toimia verkostolle Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä tammikuussa 2020
- Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta maaliskuussa 2020

THL Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen suositus toimintakyvyn itsearvioinnista sosiaali- ja terveyspalveluissa on valmistunut tammikuussa 2020.
Yhdistyksen edustus on ollut  mukana hankkeessa.

Yhdistys on vastannut THL esiselvityksen kyselyyn Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden kirjaamisen tietosisältömäärittelystä syksyllä 2019
Kysely on osa esiselvitystä kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden rakenteisen kirjaamisen nykytilasta ja tarpeista sekä riippuvuuksista muihin meneillään oleviin kuntoutukseen liittyviin kehittämistöihin sekä yhteensopivuuteen Kanta -tietosisältöihin.

Kuntoutusohjausnimikkeistölle tehty sovellusohje löytyy kotisivuilta otsikon Nimikkeistön valtakunnallinen käyttö alta. Käy tutustumassa ja ota käyttöön.
Kuntoutusohjausnimikkeistön päivitystyö on käynnissä.

Yhteistyö kuntoutuksen ohjaaja AMK koulutuksen kanssa
Yhdistyksen edustus on käynyt tapaamassa kuntoutuksen ohjaaja AMK opiskelijoita Jyväskylässä syyskuussa ja Porissa lokakuussa 2019. Etäyhteydellä JAMK ja SAMK opiskelijoiden tapaamisessa mukana huhtikuussa 2020. yhteistyötä kehitetään. 

Yhdistys tukee kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelmasta (AMK) valmistuvia opiskelijoita tutkimuspyyntöjen välittäjänä.
Koulut ja opiskelijat voivat lähettää lyhyen kuvauksen opinnäytetyöstään sekä omat yhteystietonsa, jotka voidaan liittää esimerkiksi jäsenkirjeeseen. Opiskelijat voivat tiedustella jäsenistöltä halukkuutta osallistua opinnäytetöiden kyselyihin ja haastatteluihin.
Koonti vuoden 2019 koulutuspäivistä löytyy tästä linkistä 

https://prezi.com/view/5BPjcZJ4ug7BEBB7eGJS/
Kuntoutuksen ohjaaja AMK laillistettu ammattinimike

14.12.2017 on juhlapäivä! Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen puolesta onnittelut kaikille kuntoutuksen ohjaajille, hieno asia kuntoutusohjaukselle!


Uutinen STM:n sivuilla http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntoutuksen-ohjaajista-laillistettavia-ammattihenkiloita-lahihoitajien-rekisterointia-helpotetaan

Valviran ohjeet laillistamisen hakemiseen http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/kuntoutuksen-ohjaajan-hakemusohjeet

Kiitos kaikille meille ja teille, jotka olette asian äärellä työtä tehneet.

Iso kiitos yhteistyöstä Tehyn kanssa ja erityisesti kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri viime metrien ponnisteluista ja selvitysten laatimisesta tärkeän asian puolesta. Onneksi välimatkat ovat lyhyitä soitellen ja viesteillen ja vuorokauden tunnit pitkiä silloin, kun täytyy saada isoja asioita aikaan nopealla aikataululla. Yhteistyössä on voimaa!Kuntoutusohjausnimikkeistölle tehty sovellusohje viimeistelty kotisivuille 31.10.2017 Löytyy otsikon Nimikkeistön valtakunnallinen käyttö alta. Käy tutustumassa ja ota käyttöön.

pvm. 24.10.2017 TIEDOTE

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksestä Tehyn ammatillinen jaosto

Tehy ja Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan yhdistyksestä tulee Tehyn ammatillinen jaosto.

- On hienoa, että kuntoutusala vahvistuu Tehyssä. Tehyssä on kuntoutusohjaajien lisäksi muitakin kuntoutuksen ammattilaisia kuten fysioterapeutteja, jalkaterapeutteja sekä toimintaterapeutteja, sanoo Tehyn järjestöjohtaja Tanu Heikkinen.

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo iloitsee lisääntyvästä yhteistyöstä kuntoutusalan ammattilaisten kesken. Tehyn kanssa tehtävä yhteistyö edistää kuntoutusohjauksen valtakunnallista näkyvyyttä ja yhtenäistää jäsenten edunvalvontaa.

Tehyn yhteydessä toimivien ammatillisten jaostojen tarkoituksena on koota saman koulutuksen, ammattiryhmän tai työnkuvan yhdistämiä jäseniä. Tehy ja sen jaostot järjestävät mm. koulutusta, opintopäiviä ja verkostoitumistilaisuuksia sekä edistävät jäsentensä ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa. Jaostoja on nyt Tehyssä kaikkiaan seitsemän.

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun asiantuntijat toimivat yhdyshenkilöinä monin eri nimikkein kuntoutuksen eri sektoreilla, kuten TE-hallinnon, Kelan ja vakuutusyhtiöiden järjestämissä kuntoutuspalveluissa, erikoissairaanhoidossa, kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa, järjestöissä, erilaisissa projekti- ja kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Suomen kuntoutusohjaajien kotisivu:
http://www.suomenkuntoutusohjaajienyhdistys.fi/

Lisätietoa Tehyn ammatillisista jaoistoista:
https://www.tehy.fi/fi/tehy/keita-varten

Lisätietoja:

Tehyn järjestöjohtaja Tanu Heikkinen, gsm 040 734 5354
Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo, gsm 040 6756626

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA


Kuntoutuksen ohjaajat lisätään ammattihenkilölakiin

Sosiaali- ja terveysministeriö 5.10.2017 13.43
Tiedote 133/2017

Hallitus esittää täydennyksiä ammattihenkilölakiin. Jatkossa kuntoutuksen ohjaajat (AMK) sisällytettäisiin lakiin laillistettavina ammattihenkilöinä samalla tavoin kuin AMK-tutkinnon suorittaneet sosionomit ja geronomit.Lisäksi tehtäisiin muutoksia lähihoitajien kaksoisrekisteröintiin.

Ammattihenkilölain voimaantulon (1.3.2016) jälkeen lähihoitajat ovat voineet työtehtäviensä perusteella valita, hakevat he nimikesuojausta terveydenhuollon vai sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Lähihoitajien kaksoisrekisteröinti on asettanut lähihoitajat eriarvoiseen asemaan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Jatkossa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsisi automaattisesti lähihoitajan nimikesuojauksen sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin niille lähihoitajille, jotka ovat olleet terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä 1.3.2016 mennessä. Valvira tekisi merkinnän maksutta ilman erillistä hakemusta.

Valvira myös palauttaisi 40 euron suuruisen rekisteröitymismaksun niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusteriin 1.3.2016 tai sitä ennen. Muiden lähihoitajien osalta rekisteröintimaksua ei palauteta.

Voimassa olevassa laissa säädettyä siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi 30.6.2018 asti. Näin kuntoutuksen ohjaajilla olisi riittävästi aikaa hakea ammatinharjoittamisoikeutta Valviralta. Siirtymäajan jatkamisella varmistettaisiin, että myös muiden sosiaalihuollon nimikesuojausta ja sosiaalihuollon laillistusta hakevien henkilöiden oikeudet turvataan hakemusten käsittelyn mahdollisissa viivästystilanteissa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Riitta Burrell, p. 0295 163 588


Muokattu 21.12.2020 16:50
SKOY 2024 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009