Paloranta Maisa


Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry YhdistysYhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutusohjauksen,
-suunnittelun ja kuntoutuksen alalla asiantuntijana työskentelevät
henkilöt. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutuksen
ohjaaja AMK / YAMK opiskelijat.


Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen vuosikokous pidetään
kerran vuodessa koulutuspäivän yhteydessä. Vuosikokouksessa
valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitukseen viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsentiedotteita
lähetetään sähköpostitse kokousten yhteydessä ja tarpeen mukaan
ajankohtaisista asioista tiedottaminen lyhyemmillä viesteillä.

Muokattu 21.12.2020 16:50
SKOY 2024 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009