SUOMEN KUNTOUTUSOHJAAJIEN YHDISTYS RY


TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAVUODELLE 2019 - 2020

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen tavoitteena on toimia jäseniensä yhdyssiteenä ja ammattitaidon sekä -tiedon kehittäjänä koulutusten järjestämisen ja alasta tiedottamisella. Yhdistyksen hallitus osallistuu yhteistyössä jäsenien sekä muiden toimijoiden kanssa kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun sekä kuntoutuksen kehittämiseen. Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida kuntoutuksen parissa työskenteleviä ja opiskelijoita mukaan yhdistyksen toimintaan.


TAVOITTEET

- ydintavoitteena on tehdä kuntoutusohjausta tunnetuksi

- järjestää koulutusta kuntoutuksen ammattilaisille

- tiedottaa kuntoutusohjaukseen liittyvistä asioista ja kuntoutusalan koulutuksista

- vahvistaa kuntoutusohjaajien yhteenkuuluvaisuutta

- aktivoida jäseniä osallistumaan yhdistystoimintaan

AVAINTOIMINNOT TOIMINTAVUODELLE 2019

- aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen uudistuvan SOTE -kentän palveluiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. SOTE uudistuksessa tarvitaan kuntoutusosaajien monialaista ammatillista osaamista

- yhteistyö kuntoutuksen ohjaaja AMK -koulutuksen kanssa

- yhteistyön vahvistaminen kuntoutuksen eri sektoreiden ja toimijoiden kanssa

- olla vaikuttamassa Kuntoutusohjausnimikkeistön käytön ja rakenteisen kirjaamisen kehittämisessä on yhdistyksen edustus NIKO -työryhmässä

- huomioidaan yhdistyksen 30.toimintavuosi

HALLITUSTOIMINTA

- hallituksen kokouksia järjestetään vähintään viisi kertaa vuodessa

- hallitus jakaa sisällään erilaisia vastuualueita

- löytää ja vahvistaa toimintamalleja Tehyn ammatillisena jaoksena

- hallituksen jäsenet edustavat yhdistystä ja kuntoutusohjausta ministeriössä, kuntoutuksen kehittämisverkostoissa, järjestöissä ja liitoissa

TIEDOTUSTOIMINTA

- tiedottaa yhdistyksen toiminnasta valtakunnallisesti ja alueellisesti

- tiedottaa kuntoutusohjaustyön sisällöstä ja ajankohtaisista asioista

- tiedottaa opiskelijoille kuntoutusohjauksesta ja yhdistyksen toiminnasta

- tiedottaa kuntoutuksen ohjaaja -koulutuksesta

- ylläpitää kuntoutuksen ja kuntoutusohjauksen näkyvyyttä sosiaalisen median avulla

- julkaista jäsentiedotteita

VARAINHANKINTA

- koulutuspäivien järjestäminen

- jäsenmaksujen kerääminen, Tehyn jäsenmaksupalautukset yhteisistä jäsenistä.

- mainostuloja yhteistyökumppaneiden mainoksista

- yhdistyksen korusarjan, pinssien, avainnauhojen ja pienten kuntoutuskukkasten myyntitulot

Muokattu 21.12.2020 16:50
SKOY 2024 Ylläpitoon Author CRDX Data 2009